Werkweek in de AiR

Ter informatie:
In de week van 22 mei wordt er een werkweek gehouden in AiR Ellemeet door de Ambassade van de Noordzee.

AMBASSADE van de NOORDZEE in AiR Ellemeet

De Ambassade van de Noordzee houdt een werkweek in AiR Ellemeet. Elke dag werken ze met kleine groepen aan een ander perspectief op het Deltagebied. Theun Karelse is kunstenaar en uit Borssele afkomstig, daarnaast is Darko Lagunas erbij, socioloog, en Thijs Middeldorp namens de Ambassade Dit is het kern team. Ze ontvangen voor de gesprekken enkele gasten per middag.

De Ambassade van de Noordzee heeft een route tot 2030 uitgestippeld. Eerst gaan ze leren luisteren naar de zee, vervolgens leren spreken met om ten slotte te kunnen onderhandelen namens de zee en het leven in de zee.

In het Antropoceen zijn natuur en cultuur onlosmakelijk met elkaar verweven en zijn we afhankelijk van 99,999 procent van het leven voor ons eigen voortbestaan. Maar planten, dieren, dingen en microben hebben geen directe stem in ons huidige politieke stelsel. De Ambassade van de Noordzee is een groep die nieuwe democratische middelen en rituelen wil ontwikkelen om grootse uitdagingen als biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en politieke polarisatie te adresseren. Het is tijd voor een nieuwe politiek, waarin het niet-menselijk leven effectief vertegenwoordigd wordt.

De Ambassade heeft enkele werkgroepen die in de praktijk op zoek gaan naar vormen waardoor ‘de natuur’ meer gehoord kan worden. In mei vindt in dat kader een werkweek plaats in Zeeland. De deelnemers verkennen in enkele sessies hoe we kunnen luisteren naar de politieke stemmen van de dingen, planten, dieren, microben en mensen in en rond het Deltagebied.

De Ambassade van de Noordzee wil de resultaten samenbrengen in een boekje, een alternatieve atlas van het gebied, met het oog ook op de toekomst. Onderwerpen zijn o.a. de duinen, de verdronken dorpen, maar ze kijken ook vanuit het perspectief van de bruinvis, de zeeën en oceanen waarmee het Deltagebied verbonden is en de economische verbindingen die dit mogelijk maken.

Op dinsdag 23 mei richten zij zich op de duinen. Studio Inscape leidt vanaf 14:00 een workshop in de duinen naast Strandpaviljoen Corazon. Elke deelnemer vertegenwoordigt met een draad een specifieke plant, dier, of ding in het Deltagebied. Tezamen vormt dit een weefsel in de duinen. Wil je meedoen? Aanmelden kan via
info@ambassadevandenoordzee.nl

Ambassade van de Noordzee

WATERIGE WERKWEEK IN ZEELAND

ATLAS: ONZICHTBAAR ZEELAND

De Ambassade van de Noordzee organiseert een waterige werkweek van 22 tot en met 26 mei 2023 in het kader van het onderzoek voor de Atlas: Onzichtbaar Zeeland.

Eeuwenlang gaven atlassen weer wat mensen konden zien: wegen, rivieren en bergen. In deze tijd waarin de natuur – en onze relaties daarmee – zo in beweging zijn, hebben we beelden en verhalen nodig die de onzichtbare patronen en processen onthullen die ons leven vormgeven. Dieren, planten, de wind en het water zijn daarbij cruciale informanten en gidsen, begenadigd met een enorm scala aan zintuigen en vormen van intelligentie.

De Atlas Onzichtbaar Zeeland wordt gemaakt op basis van veldwerk en andere onderzoeksvormen en in samenwerking met diverse Zeeuwse partners, experts, belangengroepen en ervaringsdeskundigen. Zo ontdekken we het geluidslandschap van bruinvissen in de Oosterschelde, de geschiedenis van de oer-Hollandse ‘strijd tegen het water’, de verdronken Zeeuwse dorpen en Zeeland als tankstation voor trekvogels op weg van Afrika naar Siberië. In gesprek met al deze actoren komen nieuwe perspectieven bovendrijven die ruimte creëren voor gesprek en dialoog. Met de Atlas willen we het gesprek ook politiek maken: wat zijn de (onzichtbare) belangen, en waar botsen deze, of vallen ze juist samen?

ONDERWERPEN

Uitgangspunt voor het onderzoek zijn 8 kaarten die we gaan maken rond de onderwerpen: bruinvis; paling; beleid; mythes en narratieven; duinen; water en hoogtekaart Zeeuwse Delta; verdronken dorpen en zee, oceaan & economie

De werksessies zijn besloten, voor elke sessie wordt een klein groepje van 3 tot 5 mensen uitgenodigd.

Ambassade van de Noordzee