Straô 5 maart 2022

Strao 2022 – opname door Anne-Marie Maartens uit Ellemeet

Foto’s gemaakt door Elsbeth Goedegebuure uit Ellemeet

De Stichting Straô Ellemeet had besloten om een ingetogen straô Ellemeet te organiseren.
Op basis van organisatorische redenen na de Corona maatregelen, kon er dit jaar alleen een rondrit voor de ruiters worden georganiseerd.
De gebruikelijke keuring op het Dorpsplein en het feest in het dorpshuis vonden niet plaats.

Uiteraard hopen zij in 2023 weer een volledige, gezellige straô te organiseren zoals we dat al jaren gewend zijn.