Natuur rond Ellemeet

boom in Ellemeet
Foto Anne-Marie uit Ellemeet

De Noordzee

Toen en nu; van mammoet tot zeepaardje…

Bron: Stichting de Noordzee www.noordzee.nl

Vroeger liepen er mammoeten en tegenwoordig zwemmen er reuzenhaaien. De Noordzee, een fascinerend zeegebied grenzend aan ons land. Een zee vol geheimen, verborgen onder het wateroppervlak. Eigenlijk kun je niet praten over de Noordzee. Verschillen in diepte, stromingen en bodemsoort geven haar een afwisselend uiterlijk.

Vroeger Zo heel lang bestaat de Noordzee eigenlijk nog niet. Tijdens de laatste ijstijd was de Noordzee een grote steppe, waar prehistorische dieren als mammoeten en wolharige neushoorns liepen. Zo’n 9000 jaar geleden kwam er een eind aan de ijstijd en begon het water te smelten. Hierdoor ontstond de Noordzee.

Diepte Gemiddeld is de Noordzee 94 m diep. Dat lijkt misschien veel, maar de Atlantische Oceaan bijvoorbeeld is bijna 4000 m diep. Het zuidelijke deel van de Noordzee, dat ongeveer tot het noordelijkste puntje van het Nederlandse deel loopt, is ondiep (tot maximaal 50 m diep).

Bodemsoort De Noordzeebodem bestaat vooral uit zand. Maar in sommige delen (vooral buiten het Nederlandse deel) liggen ook grindbanken, komt het rots oppervlak naar boven of zijn spectaculaire onderwaterravijnen gevormd.

Stromingen Warme zeestromingen vanuit de Atlantische Oceaan zorgen voor veel waterbeweging in de Noordzee. Via het Kanaal en Schotland stromen enorme hoeveelheden water binnen. Via de Schotse kust komt overigens zeker 10 keer zoveel water de Noordzee binnen als via het Kanaal. Langs de Noorse kust verdwijnt het water weer. Een waterdeeltje is dan zo’n 2 jaar in de Noordzee geweest.

Eb en vloed Eb en vloed ontstaan door een samenspel van de zon, de maan en de aarde. De maan draait om de aarde. Daarbij trekken ze elkaar aan. Hierdoor neemt de aarde (overdreven gezegd) de vorm van een rugbybal aan. Een spitse punt van de rugbybal wijst naar de maan, de andere punt wijst precies de andere kant op. Het water in de zeeën en oceanen reageert sterker op de zon en de maan dan het vaste land en zo ontstaat de vloedgolf. Omdat de aarde elke dag ook nog eens om haar eigen as draait, is het niet één maar twee keer per dag vloed en ook twee keer per dag eb.

Facts & figures

 • Oppervlakte 750.000 km2
 • Volume 94.000 km3
 • Gemiddelde diepte 94 m
 • Lengte Noord-Zuid 960 km
 • Breedte Oost-West 580 km
 • Lengte kustlijn 450 km.
 • Maximale diepte 660 m(Skagerak), 700 m (Noorwegen)
 • Gemiddelde watertemperatuur Zuidelijke Noordzee: 11º Celsius, Noordelijke Noordzee 9º Celsius
 • Jaarlijkse input van rivierwater 300 km3 direct en 470 km3 via de Baltische Zee.
 • Bijzonder zeeleven zachte koralen, reuzenhaaien, zeepaardjes
 • Aantal bruinvissen in de Noordzee 350.000 exemplaren
 • Grootste dier in de Noordzee Reuzenhaai (12 m)
 • Gemiddeld aantal vogels dat jaarlijks over de Noordzee vliegt 80 miljoen

Storm Corrie 31 januari 2022

Na de stormen Dudley, Eunice en Franklin februari 2022 opruimwerk

De Berenklauw

Een gevaarlijke schoonheid

Hoe herken je de berenklauw?

Je ziet de berenklauw onder meer in bermen langs autowegen, fietspaden en wandelpaden en in parken en bossen. De plant staat tussen juni en september in bloei. Er komen in Nederland twee soorten berenklauw voor: de gewone berenklauw en de reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw kan wel een hoogte van 5 meter bereiken. De plant is vooral te herkennen aan de stevige stelen en witte bloemen die de vorm van een paraplu hebben.

Symptomen na contact

Wat veel mensen niet weten, is dat contact met de berenklauw vervelende gevolgen kan hebben. Als je in aanraking komt met de plant, kun je last krijgen van jeukende rode vlekken of blaasjes. Er kunnen zelfs grote blaren ontstaan. De eerste klachten krijg je vaak pas na 24 uur. Er zijn verhalen bekend van spelende kinderen die tweedegraads brandwonden opliepen na contact met de plant. De klachten worden veroorzaakt door de sappen in de haartjes van de berenklauw. Zonlicht activeert deze stoffen.

Wat moet je doen als je in contact bent geweest met de berenklauw?

 • Was de huid na contact met de plant direct grondig met water en zeep. Op deze manier spoel je de sappen van de plant van je huid af.
 • Als je ogen in aanraking zijn geweest met de plant: spoel je ogen uit met veel water en neem direct contact op met een arts.
 • Neem als je het sap van de berenklauw in je mond hebt gekregen direct contact op met een arts.
 • Blaarvorming ontstaat als de zon op de geïrriteerde huid komt. Zorg er na contact met de berenklauw voor dat je huid een week lang niet aan de zon wordt blootgesteld.
 • Neem bij uitgebreide blaarvorming/huidletsel contact op met de huisarts.
 • Als je met je hond gaat wandelen, zorg er dan voor dat ook je hond niet in aanraking komt met de berenklauw. Ook bij honden kan de plant blaren veroorzaken.