De Waterpomp

Hoe leuk zou dat zijn als de waterpomp weer terug komt op het dorpsplein.
Reeds in het visieplan 2009 werd deze genoemd:

“De kinderen willen graag de waterpomp terug op het dorpsplein”.

Bij deze dus een oproep:
Wie weet of er werktekeningen en beschrijvingen bestaan en zo ja, waar zijn deze te vinden?

waterpomp