Boomplantdag 5 februari 2022

De Imkersvereniging Schouwen-DuivelandRotary Club ZierikzeeGemeente Schouwen-Duiveland en Stichting Landschapsbeheer Zeeland hebben gezamenlijk het project Hoogstamfruitboomgaarden ter hand genomen. De 4 initiatiefnemers hebben de ambitie om in 2022-2023 in alle 16 locaties op Schouwen-Duiveland een hoogstamfruitboomgaard te realiseren.

De kosten van het project bedragen circa € 250.000. Het VSB-fonds, de stichting Renesse, de initiatiefnemers en Act as One hebben inmiddels een bijdrage toegezegd, waardoor het project de komende jaren met zekerheid kan worden uitgevoerd.

Ellemeet was als eerste aan de beurt.
Zie foto’s, videos en nieuws via PZC hieronder.

STICHTING DORPSRAAD ELLEMEET
page1image20398496
Beweegpark De Wuisse

Met dit schrijven wil ik, John Elenbaas, voorzitter van onze dorpsraad, kort aangeven waarom het wij blij zijn met de ontwikkelingen rondom het realiseren van het beweegpark De Wuisse, gelegen aan de Schelpweg in Ellemeet.

Al in 2009 zijn er door de inwoners van Ellemeet verschillende ‘dromen’ c.q. wensen geformuleerd. Deze zijn toen opgenomen in een dorpsvisie. Enkele wensen zijn toen uitgevoerd zoals het rondje Ellemeet, een wandelroute, maar ook zijn er enkele nieuwbouw woningen gerealiseerd. Helaas is de wens om de basisschool in Ellemeet te behouden niet uitgekomen, wat nog steeds als een gemis wordt ervaren.

Op enig moment kwam de gemeente Schouwen-Duiveland opnieuw met de vraag of wij een dorpsvisie wilden maken. Wij hebben toen gepleit om ipv een nieuwe te (laten) maken, de al bestaande wensen te gebruiken en de gelden die beschikbaar waren voor het laten maken van een nieuwe visie te gebruiken voor uitvoering van een wens. Door in gesprek te gaan met onze bewoners, o.a. via een openbare dorpsraadvergadering en het rondsturen van een enquête is het idee opgepakt om een beweegpark op het oude sportveld van Ellemeet te gaan realiseren.

Door onze bewoners zo goed mogelijk te betrekken bij elke stap van de ontwikkelingen en de goede samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland zijn er inmiddels een aantal callanetics toestellen, een jeu de boules, een mountainbike baan en een bloemenrand gerealiseerd.

De aanstaande opening c.q realisatie van de hoogstamboomgaard is bij dit alles een mooie aanvulling. Wij hopen en verwachten dat deze boomgaard een positieve bijdrage gaat zijn in het versterken van de leefbaarheid van Ellemeet. Daarnaast zien wij de noodzaak van verdere bewustwording van wat de natuur, in algemene zin, voor mensen betekent in. Door de bloemenrand en deze hoogstamboomgaard komen mensen op een speelse wijze weer wat meer in contact met de natuur als zij aan het bewegen zijn in ons beweegpark De Wuisse.

‘DE WUISSE’
“Het kreekje De Wuisse als stromend water, altijd in beweging”