Beweegpark "De Wuisse" Ellemeet

14 mei 2024 Stand van Zaken:

Kees Okker is voor Groen & Onderhoud Sportvelden op Schouwen-Duiveland de “verbindingsman” voor met name de onderhoudsploegen (mede naast Cockie de Wilde).

Onderhoud

Voor onderhoud van het Beweegpark is een richtlijn noodzakelijk:

  1. Om mensen duidelijkheid te geven welke eisen de gemeente stelt 
  2. De verantwoordelijkheid aan te geven voor onze onderhoudsploeg (gemeente)
  3. Praktische richtlijnen te geven
  4. En een contactpersoon te noemen vanuit de gemeente

Wij Ellemeeters zijn slechts de uitvoerders.
In alle acties, plannen en uitvoering rond het Beweegpark vragen we van de gemeente een actieve rol en betrokkenheid.
Op dergelijke wijze houden we onze vrijwilligers gemotiveerd en geïnformeerd.

Er is reeds telefonisch contact geweest tussen Frederik en Kees over onderstaande onderwerpen:

  1. Uitslag en besluit halfpipe
  • >> Kees gaat werk maken van de uitslag, die overwegend neerkomt op vervanging van de bovenlaag 
  1. Terugplaatsing Crosstrainer in het beweegpark
  • >> Kees neemt contact op met ABC-Terreininrichting, wanneer de gerepareerde crosstrainer wordt teruggeplaatst
  1. Opstellen van een richtlijn voor het onderhoud van het beweegpark door ons onderhoudsteam en de communicatie hierover naar de gemeente Schouwen-Duiveland.
  • >> Kees maakt een voorzet voor een onderhoudsplan en planner voor het onderhoudsteam Beweegpark Ellemeet en stuurt dat t.z.t. per mail aan ons toe
Bord wuisse Ellemeet

Foto's opening 4sep21 gemaakt door Chayenne de Doelder

Uitnodiging opening 4 september 2021 en oproep voor het onderhoud

Beweegpark uitnodiging
Voetballen Beweegpark 4 september 2021

Beweegpark in aanbouw, augustus en september 2021

Voordat de werkzaamheden begonnen